شخانه

شخانه به معنی شهاب سنگ است

بازگشایی

گمان مبر که به پایان رسید کار مغان                                                   هزار باده ناخورده  در رگ تاک است هنوز بعد از چندی امروز تلنگری ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 46 بازدید
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
تیر 90
1 پست
مهر 89
1 پست
دی 88
1 پست
مهر 88
1 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
4 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
4 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
8 پست