سیری در کیهان!!

لینک زیر برنامه بسیار جالبی را نشان می دهد که از کوچکترین مقیاسهای هستی در حد 0.000000001 یوکتو متر، کوارک پایین گرفته تا آخرین تصوری که بشر از محدوده عالم شما را با خود همراه می کند.!حتما ببینید!!!فوق العاده است     

http://apod.nasa.gov/apod/ap120312.html

/ 1 نظر / 37 بازدید
kamran kamdin

jaleb bud .merci.